Zapewniamy!

Profesjonalna wycena nieruchomości.
Analiza rynku nieruchomości i doradztwo.

Referencje

Wielu zadowolonych klientów.
Dziesiątki ekspertyz i wycen.

Dla banków

Wycena nieruchomości i ruchomości.
Współpraca z komornikami.

A
Wycena nieruchomości gruntowych

W skład tych ekspertyz wchodzą m. in.:.

 • wyceny działek budowlanych
 • wyceny działek inwestycyjnych
 • wyceny działek rekreacyjnych

B
Wycena nieruchomości komercyjnych

W skład tych ekspertyz wchodzą m. in.:.

 • wyceny lokali handlowych
 • wyceny lokali biurowych
 • wyceny lokali użytkowych
 • wyceny hal magazynowych
C
Wycena nieruchomości przemysłowych

W skład tych ekspertyz wchodzą m. in.:.

 • wyceny budynków przemysłowych
 • wyceny budynków warsztatowych
 • wyceny hal produkcyjnych
 • wyceny budynków gospodarczych
D
Wycena nieruchomości mieszkalnych

W skład tych ekspertyz wchodzą m. in.:

 • wyceny lokali mieszkalnych
 • wyceny domów mieszkalnych


E
pozostaŁE wyceny
z oferty

W skład tych ekspertyz wchodzą m. in.:.

 • wycena służebności przesyłu / drogowych
 • wycena nieruchomości rolnych i leśnych
 • wycena nieruchomości zabytkowych (zespołów pałacowo-parkowych)
F
Wyceny nieruchomości nietypowe

W skład tych ekspertyz wchodzą m. in.:.

 • wycena kopalin wydobywanych metodą odkrywkową
 • wycena nakładów poniesionych na nieruchomości
 • wycena stawów hodowlanych


G
Wycena
ŚrodkÓw TrwaŁych

W skład tych ekspertyz wchodzą m. in.:.

 • wycena maszyn, urządzeń i specjalistycznej aparatury
 • wycena maszyn, urządzeń i aparatury ogólnego zastosowania
 • urządzeń technicznych
 • środków transportowych
 • kotłów i maszyn energetycznych
H
dodatkowo oferujemy doradztwo

Świadczymy doradztwo w zakresie:

 • użytkowania wieczystego
 • opłat adiacenckich
 • opłaty planistycznej
 • wywłaszczania nieruchomości
 • służebnościRzeczoznawca majątkowy - rzeczoznawca budowlany - Kamień Pomorski, Gryfice

Wyceny realizujemy dla zróżnicowanych potrzeb:

 • określenia wartości do ustalenia zdolności kredytowej (zabezpieczenie kredytu)
 • transfer nieruchomości (kupno - sprzedaż)
 • wycena powszechna dla celów podatkowych
 • obliczanie odszkodowań (wywłaszczenia)
 • określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, zarządu i innych opłat
 • określenie wartości przy ustalaniu opłat adiacenckich i planistycznych
 • określenie wartości do ustalenia opłat od czynności cywilnoprawnych
 • określenie wartości gruntów rolnych i leśnych (w celu ustalenia ceny sprzedaży, w celu ustalenia należności za wyłączenie ich z produkcji)
 • określenia wartości przedmiotu spadku lub darowizny w celu wymierzenia opłaty skarbowej
 • określenie wartości budynków do ich ubezpieczenia
 • wniesienia aportu
 • przekształceń własnościowych
 • sprawozdań finansowych
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz innych celów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami

dogóry