Zapewniamy!

Profesjonalna wycena nieruchomości.
Analiza rynku nieruchomości i doradztwo.

Referencje

Wielu zadowolonych klientów.
Dziesiątki ekspertyz i wycen.

Dla banków

Wycena nieruchomości i ruchomości.
Współpraca z komornikami.

Kwalifikacje

 • Uniwersytet Szczeciński, Wydział Marketingu i Zarządzania, kierunek Handel Zagraniczny - ukończone w 2004 r..

  Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Wydział Ekonomii kierunek, Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim - ukończone w 2009 r.

  Zachodniopomorski Uniwersytet Szczeciński (dawna Politechnika Szczecińska), Wydział Budownictwa i Architektury, kierunek Gospodarka Nieruchomościami – ukończone w 2010 r.

  Uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości  nr 5525 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dnia 26.11.2012 r.

  Kurs specjalistyczny "Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności" organizowany przez Polska Federację Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich- luty 2013 r.

  Certyfikat dotyczący potwierdzenia posiadanych kwalifikacji w zakresie wycen dla sektora bankowego wydany przez Związek Banków Polskich i Polską Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. - maj 2013 r..

  Wpis na listę rzeczoznawców przeszkolonych dla potrzeb sektora bankowego prowadzony przez Polską Federację Rzeczoznawców Majątkowych.

  Wpis na listę rzeczoznawców przeszkolonych dla potrzeb sektora bankowego prowadzony przez Związek Banków Polskich.

rzeczoznawca majątkowy

 • Dorota ZwoliŃska

  Rzeczoznawca majątkowy - Kamień Pomorski, Gryfice
  Nazywam się Dorota Zwolińska jestem rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia do wyceny nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych (nr upr. 5525 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej). Prowadząc działalność jako rzeczoznawca majątkowy wykonuję operaty szacunkowe oraz inne opracowania i ekspertyzy związane z rynkiem nieruchomości. Czynności rzeczoznawcy majątkowego wykonuję osobiście i co za tym idzie zapewniam Państwu pełen profesjonalizm i najwyższy standard świadczonych usług, tj. dokładność, terminowość i rzetelność wykonywanych operatów szacunkowych oraz innych opinii. W prowadzonej działalności kieruję się kodeksem etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Obszar mojego działania to głównie powiat gryficki i powiat kamieński ale także całe województwo zachodniopomorskie. Na potrzeby klienta realizuję także zlecenia na terenie całego kraju.

  Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. Jestem członkiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Systematycznie podnoszę kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach zawodowych.

  Ukończyłam kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności" zorganizowany przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Związek Banków Polskich, ponadto posiadam certyfikat potwierdzający złożenie egzaminu „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych", który został przeprowadzony z wykorzystaniem zasad obowiązujących w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Zapraszam do korzystania z moich usług.

   Rzeczoznawca majątkowy - rzeczoznawca budowlany - Kamień Pomorski, Gryfice
Rzeczoznawca majątkowy Dorota Kowalska świadczy usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń a także w zakresie doradztwa majątkowego, dla potrzeb osób prywatnych, prawnych, banków, sądów oraz jednostek administracji publicznej. Jest odpowiedzią na współczesne potrzeby profesjonalnej, specjalistycznej
i kompleksowej obsługi rynku w zakresie wyceny mienia. Rzeczoznawca Kamień Pomorski, Gryfice.

dogóry