Kiedy planujemy sprzedać jakąkolwiek nieruchomość, bez znaczenia czy jest to domek, lokum mieszkalne czy ziemia musimy ustalić jakąś cenę, za którą będziemy mieszkanie, dom czy ziemię sprzedawać, w takich przypadkach przydatna może być wycena nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego. Jak wygląda proces jakim jest wycena nieruchomości?

Przede wszystkim rzeczoznawca musi dowiedzieć się czegoś o niej, najważniejszy jest jej rodzaj, a więc czy jest to ziemia gruntowa, lokalowa, rolna czy budynkowa, ponieważ do każdej z nich są inne przedziały w jakich można je wycenić, wycena nieruchomości obejmuje również konieczność jej obejrzenia, ponieważ rzeczoznawca musi ustalić ile faktycznie warta jest przeznaczona do sprzedaży. Wycena składa się z trzech części jest to wycena rynkowa, odtworzeniowa i katastralna, pod uwagę przy ich określaniu bierze się przede wszystkim to jaką wartość mają podobne, stan, jej zagospodarowanie i położenie, które będą istotne również dla ewentualnego kupującego. Wykonana wycena nieruchomości opisana jest przez rzeczoznawcę w operacie szacunkowym, w którym zawarte są wszystkie informacje na temat, wyceny jaka została dokonana czy daty jej wykonania. Kiedy chcemy sprzedać nieruchomość wycenę przez rzeczoznawcę bardzo często mamy w cenie sprzedaży nieruchomości w biurze, w ten sposób możemy oczekiwać uczciwej ceny za sprzedaną nieruchomość.