Zawód rzeczoznawcy majątkowego nie należy do łatwych, już samo zdobycie takiego tytułu stawia przed potencjalnym kandydatem wiele trudności. W tym zawodzie istnieje wiele obowiązków i reguł, którymi dany rzeczoznawca musi się kierować.

Do jego obowiązków należy ustalanie komu i jakie przysługują prawa do nieruchomości, ciągłe analizowanie rynku i wyłanianie tych czynników, które mają wpływ na wartość wycenianej nieruchomości. Poza tym musi on także sprawdzać wiarygodność i aktualność dokumentów dostarczanych przez zleceniodawcę. Także sąd może skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego. Wtedy rzeczoznawca ma obowiązek przesłać swoją opinię w określonym ustawowo czasie.

Najważniejszym celem rzeczoznawcy jest zachowanie bezstronności. Musi on działać w sposób obiektywny i niezależny od stron. Jedynym co łączy rzeczoznawcę z zleceniodawcą jest umowa, która zawiera cel i obiekt wyceny. Tym różni się (w sposób zasadniczy) zawód rzeczoznawcy od zawodów pośrednika czy zarządcy nieruchomościami.

Inną ważną zasadą jest zachowanie tajemnicy zawodowej. Rzeczoznawca majątkowy nie może przekazywać osobom trzecim ani informacji uzyskanych od zleceniodawcy, ani wyników swoich ustaleń bez względu na to kto jest zleceniodawcą i jaki obiekt jest wyceniany. Działania rzeczoznawców w sektorze gospodarki nieruchomościami mają podstawę w odpowiednich ustawach, zaś w sektorze prywatnym w umowach i/lub zleceniach. Tytuł rzeczoznawcy majątkowego podlega ochronie prawnej.