Sprzedając nieruchomość zastanawiamy się ile ona jest warta i dążymy do tego, aby uzyskać za nią cenę nie niższą niż jej wartość. Kupując nieruchomość, dążymy do tego aby nie zapłacić więcej niż wynosi jej wartość.

Nieruchomość to rzeczy o dużej, a często bardzo dużej wartości. Bez fachowej pomocy możemy znacznie pomylić się w swoich ocenach wartości i możemy sprzedać nieruchomość zbyt tanio lub też przepłacić przy kupnie. Błędy oceny mogą nas więc wiele kosztować – dużo więcej, niż wynosi koszt sporządzenia fachowej wyceny nieruchomości. Przy zamiarze sprzedaży możemy również zbyt wysoko ocenić wartość naszej nieruchomości, co spowoduje, że nie znajdziemy nabywcy. Jest to szczególnie ważne, gdy zależy nam na sprzedaży nieruchomości w niezbyt odległej przyszłości.

Wartość nieruchomości jest trudna do określenia prostymi metodami i wymaga dużej wiedzy z różnych dziedzin gospodarki oraz dobrego rozpoznania rynku. Rzeczoznawca majątkowy, to osoba przygotowana do fachowej oceny wartości nieruchomości. Warto więc skorzystać z jego usług.

Pierwotnie wycena nieruchomości przewidziana była głównie dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, gmin lub innych podmiotów z nimi związanych. Wycena dla innych posiadaczy nieruchomości była zjawiskiem rzadkim. Z czasem sytuacja uległa zmianie. Z roku na rok następuje wzrost liczby właścicieli nieruchomości. Siłą rzeczy pojawiają się transakcje kupna, kredyty, aporty, szkody, roszczenia itd., a w sytuacjach tych często powstaje potrzeba określenia wartości.

Rzetelna wycena i znajomość realnej wartości nieruchomości:

  • to komfort podejmowania przez Ciebie decyzji o dużym znaczeniu finansowym,
  • to zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu i znaczne ułatwienie negocjacji ceny,
  • to przewaga nad kontrahentem oraz pewność i spokój przy zawieraniu transakcji,
  • to oszczędność czasu oraz skuteczne i efektywne działanie.